Brama Wybrańców - Pszczyna

Zabytki - Bramy

Brak danych pogodowych

0.0 /5

Liczba ocen: 0

Jednym z najstarszych zabytków Pszczyny, a najstarszym budynkiem zespołu pałacowego zachowanym w niezmienionym kształcie jest budynek "Warty" z Bramą Wybrańców, usytuowany w południowo-zachodniej części rynku. Zbudowany został w roku 1687 przez autora późnorenesansowej przebudowy pałacu, architekta Consiliusa i był siedzibą straży zamkowej. Jest to budynek murowany z cegły, otynkowany, parterowy, z załamanym w kierunku południowym skrzydłem, łączącym go z oficyną. Na narożniku znajduje się piękna okrągła baszta, pokryta stożkowym dachem. We wnętrzu sklepienia kolebkowe z lunetkami i stropy belkowane; na osi brama przejazdowa sklepiona kolebkowo-krzyżowo, ujęta kamiennym portalem zamkniętym półkoliście. Nad nim szczyt, w którym umieszczona jest tablica kamienna z inskrypcją zawierającą chronostych z datą budowy oraz dwa kartusze kamienne z herbami Baltazara Promnitza i Emilii Agnieszki Saskiej, będące kopią pierwotnych, wmurowanych obecnie w ścianę przejazdu. Napis głosi: "OMNIPOTENS COELI, TERRAE PELAGIQVE CREATOR EXCVBIIS POSTES FVLCIAT HOSCE SVIS", co znaczy: "Wszechmocny nieba, ziemi, morza Twórca niech wartą swoją tejże bramy strzeże". Dojście do budynku "Warty" od strony rynku wsparte jest na dwóch arkadach rozpiętych nad odtworzonym zarysem dawnej fosy. Pszczyńscy "wybrańcy" strzegli zamku do 1875 r.

Komentarze

Brak wyników

Miejsca w pobliżu

Kościół ewangelicki  - Pszczyna

Kościół ewangelicki - Pszczyna

Kategoria: Kościoły

Pierwotny kościół wzniesiony został wraz ze szkołą i mieszkaniem w latach 1743-1746, z fundacji hrabiego Erdmanna Promnitza, według planów Christiana Jahne. W roku 1860 nadbudowano wieżę, a w 1896 sprawiono...

Odległość:
1 km
Muzeum Zamkowe - Pszczyna

Muzeum Zamkowe - Pszczyna

Kategoria: Muzea

Muzeum Zamkowe mieści się w obronnym niegdyś zamku, przekształconym później w reprezentacyjną, trójskrzydłową rezydencję. Pierwszy zamek w Pszczynie - jak podaje Henryk Schaeffer, XIX-wieczny książęcy...

Odległość:
1 km
Park Zamkowy - Pszczyna

Park Zamkowy - Pszczyna

Kategoria: Parki, ogrody, aleje

Park Zamkowy jest nierozerwalnie związany z rezydencją książąt pszczyńskich. Rozciąga się na przestrzeni 48 ha, wzdłuż rzeki Pszczynki i uważany jest za najpiękniejszy na Śląsku. Początki parku w...

Odległość:
1 km
Zagroda Wsi Pszczyńskiej - Pszczyna

Zagroda Wsi Pszczyńskiej - Pszczyna

Kategoria: Skanseny

Zagroda Wsi Pszczyńskiej powstała w 1975 roku i obecnie obejmuje kilkanaście zabytków architektury drewnianej z okolic Pszczyny, pochodzących w zdecydowanej większości z XIX wieku. Tuż obok skansenu w XIX...

Odległość:
1 km

Miejsca w pobliżu

Kościół ewangelicki  - Pszczyna

Kościół ewangelicki - Pszczyna

Kategoria: Kościoły

Pierwotny kościół wzniesiony został wraz ze szkołą i mieszkaniem w latach 1743-1746, z fundacji hrabiego Erdmanna Promnitza, według planów Christiana Jahne. W roku 1860 nadbudowano wieżę, a w 1896 sprawiono...

Odległość:
1 km
Muzeum Zamkowe - Pszczyna

Muzeum Zamkowe - Pszczyna

Kategoria: Muzea

Muzeum Zamkowe mieści się w obronnym niegdyś zamku, przekształconym później w reprezentacyjną, trójskrzydłową rezydencję. Pierwszy zamek w Pszczynie - jak podaje Henryk Schaeffer, XIX-wieczny książęcy...

Odległość:
1 km
Park Zamkowy - Pszczyna

Park Zamkowy - Pszczyna

Kategoria: Parki, ogrody, aleje

Park Zamkowy jest nierozerwalnie związany z rezydencją książąt pszczyńskich. Rozciąga się na przestrzeni 48 ha, wzdłuż rzeki Pszczynki i uważany jest za najpiękniejszy na Śląsku. Początki parku w...

Odległość:
1 km
Zagroda Wsi Pszczyńskiej - Pszczyna

Zagroda Wsi Pszczyńskiej - Pszczyna

Kategoria: Skanseny

Zagroda Wsi Pszczyńskiej powstała w 1975 roku i obecnie obejmuje kilkanaście zabytków architektury drewnianej z okolic Pszczyny, pochodzących w zdecydowanej większości z XIX wieku. Tuż obok skansenu w XIX...

Odległość:
1 km